Medlemskap

Medlemmar på KRAFT Gym & Fitness har tillgång till gymmet 24 timmar om dygnet årets alla dagar.

För att träna på KRAFT Gym & Fitness måste man ha fyllt 15 år.
Vid tecknande av ett ungdomskort får barn träna från 12 års ålder, men ALLTID i en vuxens sällskap. Vid ungdomskort tecknar målsman ett avtal med gymmet om att barnet aldrig tränar ensam. 

Vid nytecknande av medlemskap tillkommer en inskrivningsavgift på 250 SEK, avgiften betalas vid tecknandet av medlemskapet.

Vid graviditet, skada eller praktik/studier på annan ort finns möjlighet att frysa medlemskapet. Frysningen måste göras skriftligen inne på gymmet före den 20 varje månad för att börja gälla nästkommande månad. Det går att frysa sitt medlemskap minst 1 månad och max 12 månader. Frysningstiden räknas INTE in i avtalet. Det går alltså inte att teckna ett medlemskap för 12 månader och sedan frysa medlemskapet i 6 månader och därefter säga upp det efter ytterligare 6 månader. För att kunna frysa medlemskapet måste anledningen styrkas med intyg.

När bindningstiden gått ut fortlöper abonnemanget tillsvidare.

Vid uppsägning måste medlemskapet sägas upp skriftligt i receptionen. Ordinarie uppsägningstid varierar, se ditt avtal för din uppsägningstid.

Betalning genom autogiro är fortlöpande och kommer att dras kontinuerligt tills medlemskapet är uppsagt. Saknas täckning vid dragningstillfället skickas ärendet vidare till Preventia finans. Vid 3 obetalda autogirodragningar spärras kortet tills hela beloppet är betalat.

Medlemskapet är personligt. Tagg kan ej lånas ut till annan person och det är inte tillåtet att utan medgivande från gymmet ta med en annan person in på gymmet. Vi förbehåller oss rätten att vid missbruk stänga av vederbörandes medlemskap med full betalning av resterande medlemsperiod samt ett vite på 500 SEK.