MEDLEMSKAP

Medlemmar på Jämtstark gym har tillgång till gymmet 24 timmar om dygnet årets alla dagar.

För att träna på Jämtstark gym måste man ha fyllt 15 år.
Vid tecknande av ett familjekort får barn träna från 12 års ålder, men ALLTID i en vuxens sällskap. Vid familjekort tecknar målsman ett avtal med gymmet om att barnet aldrig tränar ensam. Barnet behöver dessutom genomgå en kurs för att lära sig hur det fungerar på gymmet gällande vett och etikett, samt en lektion där vi går igenom gymmet och dess maskiner.

Vid nytecknande av medlemskap tillkommer en inskrivningsavgift på 250 SEK, avgiften betalas vid tecknandet av medlemskapet.

Vid graviditet, skada eller praktik/studier på annan ort finns möjlighet att frysa medlemskapet. Frysningen måste göras skriftligen inne på gymmet före den 20 varje månad för att börja gälla nästkommande månad. Det går att frysa sitt medlemskap minst 1 månad och max 6 månader. Frysningstiden räknas INTE in i avtalet. Det går alltså inte att teckna ett medlemskap för 12 månader och sedan frysa medlemskapet i 6 månader och därefter säga upp det efter ytterligare 6 månader. För att kunna frysa medlemskapet måste anledningen stärkas med intyg.

När bindningstiden gått ut fortlöper abonnemanget tills vidare och en månads uppsägningstid gäller. Medlemskapet måste sägas upp skriftligen och tillhandahålls av oss på gymmet. 

Betalning genom autogiro är fortlöpande och kommer att dras kontinuerligt tills medlemskapet är uppsagt. Saknas täckning vid dragningstillfället skickas ärendet vidare till Preventia finans. Vid 3 obetalda autogirodragningar spärras kortet tills hela beloppet är betalat.

Medlemskapet är personligt. Tagg kan ej lånas ut till annan person och det är inte tillåtet att utan medgivande från gymmet ta med en annan person in på gymmet. Vi förbehåller oss rätten att vid missbruk stänga av vederbörandes medlemskap med full betalning av resterande medlemsperiod samt ett vite på 500 SEK.