Medlemskap

Som medlem på KRAFT Gym & Fitness har du tillgång till gymmet 24 timmar om dygnet årets alla dagar (Gäller ej dagkort, där träningstiderna är mellan 06:00 - 14:00).

För att träna på KRAFT Gym & Fitness måste man ha fyllt 15 år.
Vid tecknande av ett ungdomskort får barn träna från 12 års ålder, men ALLTID i en vuxens sällskap. Vid ungdomskort tecknar målsman ett avtal med gymmet om att barnet aldrig tränar ensamt. Från den dagen ungdomen fyller 16 år övergår ungdomsavtalet automatiskt till ett ordinarie avtal. 

Vid nytecknande av medlemskap tillkommer en inskrivningsavgift på 300 SEK, vilken betalas vid tecknandet av medlemskapet.

Vid graviditet, skada eller praktik/studier på annan ort finns möjlighet att frysa medlemskapet. Frysningen måste göras skriftligen inne på gymmet före den 20:e varje månad för att börja gälla nästkommande månad. Det går att frysa sitt medlemskap minst en (1) månad och maximalt tolv (12) månader per frysningsperiod. Giltigt intyg måste visas upp för att frysningen skall genomföras (gäller ej graviditet). Frysningstiden räknas INTE in i avtalets bindningstid.

När bindningstiden löpt ut förnyas medlemskapet automatiskt med en (1) månad i taget och fortlöper så tillsvidare.

Om medlemskapet skall upphöra efter bindningstidens slut, ser vi helst att medlemskapet fysiskt sägs upp över receptionen under våra bemannade tider . Uppsägningstiden för alla avtal är 30 dagar.

Betalning genom autogiro är fortlöpande och kommer att dras kontinuerligt tills medlemskapet är uppsagt. Saknas täckning vid dragningstillfället skickas en påminnelsefaktura med en lagstadgad påminnelseavgift om 50 SEK utöver det ursprungliga beloppet. Faktureringsavgift om 35 SEK tillkommer på varje faktura. Betalas inte fakturan går ärendet vidare till Preventia Finans Inkasso.
Vid tre (3) på varandra följande obetalda autogirodragningar spärras medlemskapet tills det att hela beloppet är betalat.

Medlemskapet är personligt. Personlig tagg får således ej lånas ut till annan person och det är inte tillåtet att utan medgivande från personal på KRAFT Gym&Fitness, ta med en annan person som ej är medlem in på gymmet.
Vi på KRAFT Gym&Fitness förbehåller oss rätten att vid missbruk stänga av vederbörandes medlemskap med full betalning av resterande medlemsperiod samt att vid upprepade brott mot avtalsvillkoren för medlemskapet, ta ut en avgift motsvarande ett (1) års medlemskap.