Dopingpolicy

Vi samverkar med Mobilisering mot Droger i Jämtlands län, och ingår därmed  i nätverket PRODIS, för att minska användningen av AAS (Anabola Androgena Steroider) och andra dopingklassade preparat.

Vid uppkommen misstanke om bruk av AAS eller andra dopingklassade preparat kan berörd person tvingas att lämna dopingprov för att erhålla fortsatt tillträde till KRAFT Gym & Fitness.

Genom samarbete med Polisen i Jämtlands län kommer de att närsomhelst göra oanmälda besök på gymmet för att kontrollera, och därmed hjälpa oss att minska användande av dopingpreparat.

Användning, innehav och försäljning av doping och andra olagliga preparat kan ge fängelse enligt svensk lag.
Dessutom leder detta till avstängning från all gymverksamhet i minst två år.

Skulle du se eller höra något som liknar användning och/eller försäljning av preparat hos oss på KRAFT Gym & Fitness, vänligen kontakta personalen.